Step 3

Bedøvelse og fasteregler

Fuld bedøvelse

 • Du skal sove under operationen, dette kaldes fuld bedøvelse.
 • Du skal møde fastende og tørstende.
 • Forud for bedøvelse får du lagt et tyndt plastikrør i hånden. Herigennem får du den bedøvende medicin.
 • Du får overvågningsudstyr på, som måler blodtryk, puls og iltindhold i blodet under operationen. Der sidder en anæstesisygeplejerske hos dig som styrer bedøvelsen under operationen.

Anæstesi 001

 • Du skal kun tage medicin, hvis det er aftalt i ambulatoriet.
 • Du vågner 5-10 min efter der er slukket for bedøvelsen.
 • Bedøvelsen kan gøre dig døsig og omtumlet de efterfølgende timer.

Hyppigste bivirkninger.

 • De hyppigste bivirkninger er kvalme og opkastning. Det kan vi afhjælpe ved at give dig medicin.

Fasteregler

Faste:

 • De sidste 6 timer før dit mødetidspunkt må du ikke indtage;  mad, alkohol, juice med frugtkød og mælkeprodukter.

Tørste:

 • Indtil 2 timer før dit mødetidspunkt må du indtage; vand, saft, sodavand,te/kaffe uden mælk,tyggegummi,rygning, snus, E-cigaretter.
 • Vi anbefaler du 2 timer før dit mødetidspunkt drikker 2 glas sød saft, modvirker kvalme og utilpashed.
 • Har du diabetes skal du drikke vand.

HUSK!

 • De sidste 2 timer FØR dit mødetidspunkt må du intet indtage

OPV 2 101

Region Midtjylland

Dagkirurgisk Afdeling, Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Silkeborg