Step 4

Bedøvelse og fasteregler

Fuld bedøvelse

  • Du skal sove under operationen, dette kaldes fuld bedøvelse.
  • Du skal møde fastende og tørstende.
  • Forud for bedøvelse får du lagt et tyndt plastikrør i hånden. Herigennem får du den bedøvende medicin.
  • Du får overvågningsudstyr på, som måler blodtryk, puls og iltindhold i blodet under operationen. Der sidder en anæstesisygeplejerske hos dig som styrer bedøvelsen under operationen.

Anæstesi 001

  • Du skal kun tage medicin, hvis det er aftalt i ambulatoriet.
  • Du vågner 5-10 min efter der er slukket for bedøvelsen.
  • Bedøvelsen kan gøre dig døsig og omtumlet de efterfølgende timer.

Hyppigste bivirkninger.

  • De hyppigste bivirkninger er kvalme og opkastning. Det kan vi afhjælpe ved at give dig medicin.

Fasteregler

Faste:

  • De sidste 6 timer før dit mødetidspunkt må du ikke indtage;  mad, alkohol,  juice med frugtkød og mælkeprodukter.

Tørste:

  • Indtil 2 timer før dit mødetidspunkt må du indtage; vand, saft, sodavand, te/kaffe uden mælk,tyggegummi,rygning, snus, E-cigaretter.
  • Vi anbefaler du 2 timer før dit mødetidspunkt drikker 2 glas sød saft, modvirker kvalme og utilpashed.
  • Har du diabetes skal du drikke vand.

HUSK!

  • De sidste 2 timer FØR dit mødetidspunkt må du intet indtage

OPV 2 101

Nerveblokade

  • Du får før operationen anlagt en nerveblokade i benet.
  • Blokaden holder dig smertedækket i 12 – 24 timer.
  • Du skal samtidigt tage smertestillende tabletter.

Bivirkninger:

  • I sjældne tilfælde kan der opstå længerevarende føleforstyrrelser i dele af det bedøvede område. I yderst sjældne tilfælde kan tilstanden være varig.

 

Region Midtjylland

Dagkirurgisk Afdeling, Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Silkeborg