Step 4

Information om operation

Mikrofracturering:

  • Operationen tager ca 45 min
  • Operationen foregår ved at lægen først oprenser bruskskaden
  • Herefter bankes der flere små huller i defekten med 2-3 mm mellemrum, det tillader stamceller fra den underliggende knogle at fylde defekten, hvorved der dannes et arvævsagtigt reparationslag.
  • Der skelnes mellem 2 forskellige måder at genoptræne på afhængigt af, hvor der er lavet mikrofracturering.

Tibiofemoralleddet;leddet mellem skinneben og lårben. Skader centralt i leddet

Patellofemoralleddet; leddet mellem lårben og knæskal. Skaden er bagpå knæskallen

 

Billede af hvordan det ser ud når der er lavet microfracturering i den ødelagte brusk

mikrofrakturfig2[1]

Billede af operationsstuen, hvor der typisk er 4-5 personer under operation

  • Operationen foregår kikkertvejledt gennem 2-3 små snit på forsiden af knæet

OP

 

Ricisi ved operation

  • Den alvorligste komplikation til en operation er infektion. Det er yderst sjældent (0,2-0,4%) Symptomerne vil være rødme, hævelse, smerter og feber. Kontakt straks læge ved mistanke om dette.
  • Blodprop i benet er en anden alvorlig komplikation, symptomerne vil være diffus hævelse af underben samt rødme. Det kræver hurtig lægebehandling og behandles med blodfortyndende medicin.
  • Du vil som oftest få en ændret følesans i huden omkring arrene.
Region Midtjylland

Dagkirurgisk Afdeling, Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Silkeborg