Step 4

Information om operation

Syning af menisk – Menisk suturering

  • Menisken er blevet skadet og det vurderes den kan syes. Derved er der chance for menisken heler, så du  får færre følgegener af skaden.
  • Får du syet din meniskrod må du ikke støtte på dit ben i 6 uger.
  • Genoptræningsforløbet efter syning af menisk er langvarigt.

 

Billede af menisk som er syet, tråden ses centralt  i billedet og er blålig.

Menisk sutur 2

 

Der er normalt 4-5 personer på en operationsstue under operation.

  • Operationen tager ca 30 min og foregår via 2 små kikkerthuller på knæet.

OP

Ricisi ved operation

  • Den alvorligste komplikation til en operation er infektion. Det er yderst sjældent (0,2-0,4%) Symptomerne vil være rødme, hævelse, smerter og feber. Kontakt straks læge ved mistanke om dette.
  • Blodprop i benet er en anden alvorlig komplikation, symptomerne vil være diffus hævelse af underben samt rødme. Det kræver hurtig lægebehandling og behandles med blodfortyndende medicin.
  • Du vil som oftest få en ændret følesans i huden omkring arrene.
Region Midtjylland

Dagkirurgisk Afdeling, Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Silkeborg