Step 4

Information om operation

Kikkertoperation af ankel: ( Ankelartroskopi)

  • De hyppigste skader i ankelen er skader på brusken, løse brusk og knoglestykker ( mus ) som kan komme i klemme.
  • Ved  bruskskader hvor knoglen er blottet, laves der små borehuller i knoglen (microfracturering) hvor der dannes et arvævs lignende brusklag. Genoptræningen vil være langvarigt.
  • Operationen foregår kikkertvejledt gennem 2 små snit i huden og tager ca 30 min.
  • Der er normalt 4-5 personer tilstede på en operationsstue.

 

Ricisi ved operation

  • Den alvorligste komplikation til en operation er infektion. Det er yderst sjældent (0,2-0,4%) Symptomerne vil være rødme, hævelse, smerter og feber. Kontakt straks læge ved mistanke om dette.
  • Blodprop i benet er en anden alvorlig komplikation, symptomerne vil være diffus hævelse af underben samt rødme. Det kræver hurtig lægebehandling og behandles med blodfortyndende medicin.
  • Du vil som oftest få en ændret følesans i huden omkring arrene.
Region Midtjylland

Dagkirurgisk Afdeling, Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Silkeborg