Step 4

Information om operationen

Film - hvis du vil vide mere

Kikkertoperation i knæ: ( artroskopi)

  • Operationen foregår gennem 2 små kikkerthuller på forsiden af knæet
  • De hyppigste knæskader er; meniskskader,  irriteret slimhinde fold, bruskskader eller mus i knæet
  • I enkelte tilfælde bliver menisken syet, se syning af menisk

Billede fra en operationsstue med en kikkert operation. Der er 4-5 personer på stuen under en operation

  • Operationen varer ca 30 minutter

OP

Risici ved operation

  • Den alvorligste komplikation til en operation er infektion. Det er yderst sjældent (0,2-0,4%) Symptomerne vil være rødme, hævelse, smerter og feber. Kontakt straks læge ved mistanke om dette.
  • Blodprop i benet er en anden alvorlig komplikation, symptomerne vil være diffus hævelse af underben samt rødme. Det kræver hurtig lægebehandling og behandles med blodfortyndende medicin.
  • Du vil som oftest få en ændret følesans i huden omkring arrene.
Region Midtjylland

Dagkirurgisk Afdeling, Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Silkeborg